submit


No mester por konektá ku e dikshonario», ainda ta preokupá pa e pronunsiashon? E lo bin e reda sosial, unda por haya riba nobo amigunan pa henter mundu.

About